Skip Navigation
 

Regulamin


1. Dane producenta
1.1 Sklep internetowy działający pod adresem http://www.bedstyle.pl prowadzi sprzedaż wysyłkową mebli.
1.2 Dane adresowe: „ BED Style” Bogusław Więcek Zakład Tapicerski ul. Jacka Malczewskiego 9, 71-616 Szczecin. SKLEP ul. Jacka Malczewskiego 36, Szczecin.

2. Nasze produkty możesz kupić:
-e-mailem: biuro@bedstyle.pl
-zamawiając telefonicznie pod numerem telefonu 0 600-278-356
- w formularzu zamieszczonym na stronie internetowej

3. Zamówienia
3.1 Warunkiem przyjęcia zamówienia jest podanie przez Zamawiającego pełnych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu pod który towar ma zostać dostarczony oraz telefonu kontaktowego (również kolor danego produktu) . Formularz zamieszczony jest na stronie.
3.2 Dane osobowe uzyskane podczas przyjmowania zamówienia wykorzystane są wyłącznie w celach związanych z przetwarzaniem i realizacją zamówienia i wystawienia faktury VAT.
3.3 Jeżeli zamówienie zostanie wypełnione poprawnie, klient otrzyma drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną potwierdzenie złożenia zamówienia.

4. Termin realizacji
4.1 Termin realizacji zamówienia wynosi do 21 dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia.
4.2 W przypadku trudności z realizacją zamówienia i niemożnością dotrzymania terminu, o którym mowa w pkt 4.1. firma poinformuje Klienta o opóźnieniu w celu uzyskania decyzji o oczekiwaniu bądź rezygnacji z zamówienia. Rezygnacja z zamówienia musi być potwierdzona przez Klienta e-mailem.
4.3 Firma „BED Style” nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie wynikłe z winy firmy kurierskiej.

5. Forma płatności
5.1 Ceny są podane w PLN i zawierają VAT.
5.2 Przelewem na konto producenta. W tej opcji przesyłka zostaje wysłana po wpłynięciu pieniędzy na konto firmy.
5.3 Przedpłata 40% na konto firmy, pozostała kwota płatna przy odbiorze. Wpłaty należy wysyłać na konto sklepu:

BED Style Bogusław Więcek
ul. Jacka Malczewskiego 9
71-616 Szczecin
NIP: 851-105-29-53 Regon: 810859244

Multibank O/Szczecin
konto nr: 06 1140 2017 0000 4402 1135 1675


6. Koszt wysyłki
6.1 Koszt przesyłki na terenie całej Polski dot. łóżek wynosi 239,00 brutto.
6.2 Koszt przesyłki na terenie całej Polski dot. mebli:
a) paczka do 30 kg wynosi 40,00 brutto
b) paczka powyżej 30 kg do 70 kg ( cena podstawowa + 10,00 zł za każde rozpoczęte 10kg ).

7. Wysyłka i odbiór paczki
7.1 Dostawa odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej i obejmuje dostarczenie paczki pod adres wskazany w zamówieniu oraz jej rozładunek na próg domu. Kurier nie ma obowiązku wniesienia przesyłki do mieszkania.
7.2 Kupujący jest każdorazowo informowany o przybliżonej dacie nadaniu przesyłki przed jej wysyłką lub bezpośrednio po jej nadaniu.
7.3 Klient ma obowiązek sprawdzenia zawartości paczki w obecności doręczyciela.
7.4 W przypadku stwierdzenia uszkodzeń towaru powstałych podczas transportu, muszą zostać one opisane w stosownym protokole ( będącym w posiadaniu doręczyciela ) w obecności doręczyciela.

8. Reklamacje
8.1 Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru w obecności spedytora. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z doręczycielem protokołu reklamacyjnego.
8.2 Wszelkie reklamacje dotyczące wadliwego produktu powinny być niezwłocznie zgłoszone telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
8.3 W przypadku niemożności naprawy uszkodzonego produktu, towar zostaje wymieniony na nowy wolny od wad lub w przypadku braku takowego zaoferowany zostaje inny o podobnych cechach lub zwrócone zostają pieniądze.
8.4 Do odesłanego towaru należy dołączyć kopie dokumentu zakupu towaru.
8.5 Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego zostaną zwrócone po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów.